август 9, 2022

Борба против тортура и нехуман третман – инфографик за периодот декември 2021- мај 2022