август 4, 2022

Соработка со Клубот на млади лекари во обработката на пријави за прекршени здравствени права

По објавата на документарниот филм ,,Нечиста крв’’, во Истражувачката репортерска лабораторија, Хелсиншкиот комитет за човекови права и Македонското здружение на млади правници, досега пристигнаа повеќе од 150 пријави од граѓани за прекршување на здравствените права.  На заедничкиот тим, формиран за процесирање на случаите, од денеска се приклучи и Клубот на млади лекари со цел да ја понуди својата медицинска експертиза за сеопфатна обработка на предметите. Целта на оваа соработка е зајакнување на заедничкиот систематизиран пристап кон соодветно процесирање на пријавите од граѓаните.

Пријавите и доставените документи се разгледуваат детално и со должно внимание, а веќе почнавме да ги контактираме и граѓаните внесени во заедничката база на податоци.

Со оглед на големиот број пријави со кој се соочуваме по објавувањето на документарниот филм, нашите организации навремено ќе преземат дејствија и сите граѓани кои се обратиле ќе бидат контактирани во наредниот период. Тимот кој постапува по пријавите навремено и транспарентно ќе ја известува и ќе ја информира јавноста за сите преземени дејствија и мерки, а дополнително ќе го следиме и постапувањето на надлежните институции.

Воедно, ги охрабруваме и останатите граѓани со документацијата што ја поседуваат, да пријават во Хелсиншкиот комитет за човекови права или во Македонското здружение на млади правници:

ИРЛ – Булевар Илинден 47-2, 1000 Скопје; irlmacedonia@irl.mk.

Хелсиншки комитет за човекови права – ул. Наум Наумовски Борче 83, 1000 Скопје; 02/3119-073 и 072/278-436; лица за контакт: Наташа Петковска natasha.petkovska@mhc.org.mk; Ина Џугуманова ina.dzugumanova@mhc.org.mk; Тона Карева tona.kareva@mhc.org.mk; Славица Анастасовска slavica.anastasovska@mhc.org.mk.

Македонско здружение на млади правници – ул. Донбас 14-1/6; тел. 02/3220-870, моб. 072/223-963; лице за контакт: Весна Дишлиоска, vdislijovska@myla.org.mk.