февруари 8, 2022

Пропустите на училиштето да не се прикриваат со повторна дискриминација на Ембла

По вчерашниот состанок помеѓу претставници на Општина Гостивар, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и родителите кои поднеле петиција за отстранување на Ембла Адеми од одделението каде учат нивните деца, градоначалникот на Општина Гостивар Арбен Таравари изјави пред медиумите дека “како институција ќе побараме уште еднаш да се направи категоризација за Ембла, по што ќе се донесе конечен заклучок со препорака дали таа ќе следи настава преку инклузија или во паралелка за деца со посебни потреби”. Хелсиншкиот комитет за човекови права изразува сериозна загриженост во однос на оваа изјава од страна на градоначалникот со која наместо да се отстранат и коригираат недостатоците од делувањето на директорот и наставниот кадар, прстот повторно се вперува во ученичката. Имајќи предвид дека секое дете со попреченост поминува процес на проценка на неговата функционалност врз основа на која се утврдува видот на поддршка која му е потребна за вклучување во редовното основно образование, не постои основа за барање на повторна категоризација на ученичката, која само би довела до дополнително стигматизирање на децата со попреченост. Училиштето има законска обврска да обезбеди соодветно приспособување на наставниот процес врз основа на направената проценка и да обебеди соодветна поддршка, како во случајот обезбедување на образовна асистентка, со што ќе овозможи соодветно вклучување на ученичката во наставата.

Воедно, во меѓувреме со извештајот од спроведениот вонреден инспекциски надзор од страна на Државниот просветен инспекторат во училиштето беа утврдени пропусти при преземањето на соодветни мерки за вклучување на учениците со попреченост во воспитно-образовниот процес, со барање за разрешување на директорот на училиштето Зијадин Нуредини, како и казна за непостапување по овластување. Оттука, Хелсиншкиот комитет апелира до градоначалникот да се воздржи од давање на нестручни и неосновани изјави кои не се во согласност со Законот за основно образование и доведуваат до дополнително дискриминирање на децата со попреченост, туку да ги насочи своите напори на обезбедување на соодветно образование за ученичката. Хелсиншкиот комитет ќе продолжи да го следи случајот, а особено понатамошното постапување во однос на утврдените пропусти и соодветното вклучување на Ембла во образованиот процес, во согласност со Законот.