февруари 8, 2021

ПРАШАЛНИК ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ И ЛИЦА КОИ СЕ ГРИЖАТ ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ/ PYETËSOR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE PERSONAT QË KUJDESEN PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Доколку сте лице со попреченост или се грижите за лице со попреченост Ве покануваме да го пополните овој прашалник со цел да се утврдат ефектите кои пандемијата од коронавирусот ги предизвика врз лицата со попреченост во нашата држава 👉http://bit.ly/3q2aXSt
Доколку не сте во можност да го пополните онлајн прашалникот, а би сакале тоа да го направите телефонски, испратете ни порака на нашaта Facebook страна или на електронската адреса bojana.jovanovska@mhc.org.mk и ќе се договориме нашите анкетари да ве контактираат телефонски.
Ова истражување го спроведува Хелсиншкиот комитет за човекови права со поддршка на Фондацијата за демократија на Вестминстер. Податоците од истражувањето ќе бидат објавени во поширока анализа која ќе биде објавена во март 2021 година.
. . .
Në rast se jeni një person me aftësi të kufizuara ose kujdeseni për një person me aftësi të kufizuara, ju ftojmë të plotësoni këtë pyetësor në mënyrë që të konstatohen efektet që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit ndaj personave me aftësi të kufizuara në vendin tonë 👉http://bit.ly/3q2aXSt
Nëse nuk jeni në gjendje të plotësoni pyetësorin online, kurse dëshironi ta bëni me telefon, na dërgoni një mesazh në profilin tonë në facebook ose në adresën e postës elektronike bojana.jovanovska@mhc.org.mk dhe do të organizojmë që intervistuesit tanë t’ju kontaktojnë përmes telefonit.
Këtë hulumtim është duke e zbatuar Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut me mbështetjen e Fondacionit Westminster për Demokraci. Të dhënat e hulumtimit do të publikohen në një analizë më të gjerë, të cilat do të publikohen në muajin mars 2021