декември 26, 2018

Инфографик за работничките права во текстилната индустрија во периодот февруари-декември 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија го спроведува проектот „Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да ја информираат јавноста за состојбата со работничките права во текстилната индустрија, пријавени случаи на прекршувања, поведени постапки пред надлежен инспекторат и суд и утврдени прекршувања. Инфографикот, на кој се претставени податоците за периодот февруари-декември 2018 година.

Документи