февруари 21, 2022

Годишен преглед на ILGA-Europe за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето во Европа и Централна Азија – 2022 година

Публикацијата ги документира правните, политичките и социјалните случувања во 54 земји и 4 европски институции во текот на изминатата календарска година. Тоа е уникатен извештај кој ги следи клучните позитивни и негативни трендови во однос на ЛГБТИ еднаквоста и човековите права во Европа и Централна Азија.

Целосниот извештај, како и посебното поглавје за Северна Македонија, каде со свој придонес учествуваа Хелсиншкиот комитет за човекови права, Коалиција МАРГИНИ и Субверзивен фронт, може да се преземат подолу:

Документи