септември 29, 2021

Условите во затворските капацитети се подобрени, останува проблемот со недостиг на здравствен персонал

Линк до оригиналната статија

Има подобрување во однос на реновирањето на капацитетите во затворите, но, останува проблемот со дефицитот на здравствениот персонал. Неопходна е координациска соработка и постојана здравствена помош.

Ова го покажал мониторингот со кој Македонското здружение на млади правници и Хелсиншкиот комитет за човекови права во рамките на проектот „Елиминација на тортура и нечовечко постапување во затворите и другите установи за лишување од слобода” оствариле 29 редовни посети во затворските установи.

Како што информираше Ирена Здравкова од Македонското здружение на млади правници, тортурата и нехуманиот третман кој што се случува е нешто на што треба и понатаму да се работи, не е нешто што може да се елиминира преку ноќ, и, како што вели, потребни се долгорочни заложби и на државата и на невладиниот сектор.

Министерот за правда, Бојан Маричиќ, на настанот истакна дека целта, и на Владата и на државата, мора да биде елиминација на нечовечкото постапување во затворите и установите за лишување од слобода, при што посочи дека во последните неколку години има напредок и во однос на подобрувањето на условите во притворски и затворските установи и во постапувањето со овие лица.

– Знаеме дека и во минатото и до денес има многу забелешки во овој дел. Ние со внимание ги земаме сите извештаи и сите укажувања од Советот на Европа, од Комитетот против тортура и по нив постапуваме. Мислам дека особено во последната година и во последните неколку години има подобрувања. Има и нови установи и притворски и затворски, затворската установа во Волковија за малолетници, новиот затвор во Куманово и други реновирани делови каде што целта е да се подобрат условите, постапувањето со овие лица да биде согласно Конвенцијата за човекови права и согласно нашите закони, и секако, лицата кои се притворени или затворени да ги остваруваат своите права, бидејќи, иако, дел од правата им се одземени заради казните или мерките, не значи дека немаат свои права кои може да ги остваруваат, рече Маричиќ на новинарско прашање.

Во однос на информации во јавноста дека одредени затвореници имаат привилегии во затворскиот систем Маричиќ вели пред законот сите се еднакви, сите имаат еднаков третман и никој не е привилегиран.

– Притворените и затворените лица имаат определени права и определени погодности кои можат да ги користат под одредени услови. За сите тие права и погодности се одлучува во корелација меѓу Управата за извршување санкции и Судот и Обвинителството. Така што секоја постапка, секоја погодност, секое право, е комуницирана на ова ниво. Секаде каде што има слабости работиме тие да се отклонат и сите конкретни ситуации да се испитаат и по нив да се постапува. Тоа е за нас важно. Инаку нема никој кој е привилегиран, секој се третира согласно законот и своето однесување, така како што ќе одлучи Судот, максимално гледаме сите да добијат еднаков третман. При тоа работиме и со Управта за извршување санкции и со МВР за сузбивање на евентуална појава на криминал и корупција и во затворите и во притворските единици. Тоа е вечна борба, меѓутоа, државата ги користи механизмите и треба што повеќе да ги користи за тоа да се сведе на минимум, вели министерот за правда.

Во однос на условите во затворите, тој нагласува, дека целта е сите објекти да бидат со ист квалитет и затоа етапно се работи со помош на ЕУ и на Советот на Европа да се дојде до тој стандард. Посочи на проектот за реконструкција на затворот во Идризово вреден неколку десетици милиони евра. Целта е и, додава, затворите кои што се слика на државата да даваат подобра слика за нашата држава за да немаме забелешки и за да луѓето кои се таму ги имаат сите права кои им припаѓаат, без разлика на тоа што издржуваат казна или некаква мерка.

Фрејк Јанмаат, советник, раководител на сектор економски прашања, градење институции, прекугранична соработка при Делегацијата на Европска Унија во Република Северна Македонија, истакна дека овој проект е од најголемо значење за затворениците бидејќи тие заслужуваат прикладен третман и пристојни услови каде и да претстојуваат, во кој било затвор или казнена установа. Тој вели дека условите на затворите се важни од аспект на интеграциите на Северна Македонија во Европската Унија, бидејќи се работи за основни човекови права, вредност за која ЕУ се придржува цврсто.