февруари 4, 2022

Случајот со малата Амбла е најновиот пораз на македонското опшество

,,Ембла не е изолиран случај. Со вакви случаи се соочуваме и во последните десетгодини, откако е ратификувана Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Но, мораме да сфатиме дека не секој родител може да излезе на медиум. Не секој родител може и сака да го направи тоа, бидејќи тоа се основни човекови права за кои што се бори и кои треба да ги добие само со тоа што е граѓанин на оваа земја. Родителите најчесто се обраќаат за совет и слично, но многу ретко се осудуваат да покренат некаков случај. Голем дел од нив се разочарани од општеството, од сограѓаните и од државата, бидејќи само мал дел ја добиле правдата во вакви случаи.”- од гостувањето на Бојана Јовановска на Утринска на Телма.