октомври 4, 2017

На колку време корисник на социјална помош има право на еднократна парична помош?

На колку време корисник на социјална помош има право на еднократна парична помош?

Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права.