март 3, 2020

Граѓаните остануваат најмалку осум месеци без првото специјализирано тело за заштита од дискриминацијa

,,Граѓаните остануваат најмалку осум месеци без првото специјализирано тело за заштита од дискриминација” – вели Игор Јадровски од Хелсиншкиот комитет за човекови права во видеото на Теодора Цветковска, посветено на проблемот со нефункционирањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.