September 28, 2020

Platforma për barazi gjinore: Aborti është shërbim shëndetësor i domosdoshëm edhe gjatë pandemisë

Platforma e barazisë gjinore kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që të miratojë protokolle mjekësore për zbatimin e abortit mediamentoz, për të siguruar qasje në barna të abortit medikamentonz në mënyrë të barabartë për spitalet dhe ordinancat gjinekologjike në kujdesin shëndetësor primar, të mundësojë akses të papenguar në shërbime për abort të sigurt gjatë kizës pandemike pavarësisht nga lloji i masave të kufizimit ose aksesi në objektet shëndetësore që do të miratoheshin në të ardhmen për të parandaluar përhapjen e KOVID-19.