September 29, 2021

Ngjarje përfundimtare e projektit “Eliminimi i torturës dhe veprimit jonjerëzor në burgje”

Link

Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë së Veriut dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut sot do të mbajnë ngjarje përfundimtare të projektit “Eliminimi i torturës dhe veprimi jonjerëzor në burgje dhe institucionet e tjera për privim nga liria”, të financuar nga bashkimi Evropian.

Në ngjarje, siç informon Shoqata e Juristëve të Huaj të Maqedonisë së Veriut, do të marrin pjesë ministrat e Shëndetësisë, të Drejtësisë dhe të Punëve të Brendshme, drejtori i Drejtorisë për Kryerjen e Sanksioneve, përfaqësues të Delegacionit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Shoqata e Juristëve të Rinj, Prokuroria Publike, si dhe përfaqësues së sektorit civil dhe të tjerë.

Në ngjarje do të prezantohen vërejtjet dhe rekomandimet kryesore të dala nga zbatimi i këtij projekti, si dhe rekomandime dhe aktivitet e ardhshme për parandalim të torturës dhe veprimit jonjerëzor në institucionet e burgjeve dhe institucione të tjera për liria.  nga liria.