декември 21, 2020

Промени и подобрувања во новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација

Картичките се изработени во рамки на проектот  ,,Поддршка на Северна Македонија во унапредување на владеењето на правото и човековите права”, кој Хелсиншкиот комитет за човекови права го спроведуваше со Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Документи