април 19, 2022

Прирачник за Истанбулската конвенција и Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство

Прирачник за Истанбулската конвенција и Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, наменет за службеници

Документи