март 9, 2021

Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција

Борбата против корупција е клучна во преговорите за членство во Европската унија. Целта на оваа компаративна анализа на преговарачките рамки на Хрватска, Србија и Црна е да даде свој придонес кон организираноста и исполнувањето на преговарачката рамка во поглавје 23, особено во борба против корупција во контекст на ЕУ-интеграциите.

Документи