јули 6, 2022

Кој (не) може да пријави насилство? – документ за јавни политики

 

Фокусот на овој документ за јавни политики е давање одговор на прашањето како непостапувањето на надлежните институции влијае на (не)пријавување на насилството, притоа анализирајќи го проблемот преку неколку аспекти:

 

  • Користење на можноста за пријавување од трето лице, вклучително и анонимно пријавување;
  • Последиците од непостапувањето на надлежните институции откако ќе добијат пријава за насилство и
  • Пријавување од страна на надлежни институции по добиено сознание.

Преку анализа на наведените аспекти, овој документ дава неколку можни решенија за зголемување на стапката на пријавување насилство преку конкретни насоки и препораки за креирање мерки и политики за надминување на постоечките бариери.

Документи