септември 28, 2020

Платформа за родова еднаквост: Абортусот е неопходна здравствна услуга и во време на пандемија

Платформата за родова еднаквост бара Министерството за здравство да ги усвои медицинските протоколи за примена на медикаментозниот абортус, да осигури достапност на лековите за медикаментозен абортус подеднакво за болниците и гинеколошките ординации во примарната здравствена заштита, да овозможи континуиран и непречен пристап до услугите за безбеден абортус за време на пандемиската криза без разлика на видот на мерките за ограничување на движењето или на пристапот до здравствените установи кои би се донесувале во иднина со цел спречување на ширењето на КОВИД-19.