Corner Извештаи

Дали Државниот инспекторат за труд ефикасно ги штити работничките права? - инфографик 29 Март 2019

На следните линкови може да преземете инфографик (на македонски, албански и англиски јазик) кој содржи податоци за постапувањето на Државниот инспекторат за труд во однос на барањата за вонредни инспекциски надзори, како и соодветни препораки за подобрување на ефикасноста на инспекторатот. Инфографикот го опфаќа периодот од август 2018 до март 2019 година и е изготвен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Македонија’’, финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија.


Инфографик МКД

Infografik ALB

Infographic ENG

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo