Corner Reports

Месечник за криминалот од омраза - февруари 2019 18 March 2019

Во февруари 2019 година регистрирани се осум инциденти од омраза, сите сторени поради етничка припадност и сите се случиле во Скопје и околината. Во половина од регистрираните инциденти жртви биле деца (лица под 18 години), а во другата половина жртви се лица на возраст до 25 години.

Од наведените осум инциденти, три се случиле на бул. Кузман Јосифовски Питу. Во овие инциденти две од жртвите се деца, а едната жртва е на возраст од 19 години.

Трендот на насилства помеѓу деца и младинци од минатата година, продолжува и годинава, поради што е потребно властите со многу посистематски и посериозен пристап да ги превенираат ваквите насилства, а веќе сторените да ги истражат темелно и целосно, да ги откријат сторителите и истите соодветно да бидат санкционирани.

Месечникот за февруари 2019 година е достапен на следниот линк

Twitter Facebook
Normal_banner-free-en Normal___________ang Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-en Normal_banner-program-en