Corner Reports

Месечник за криминалот од омраза - декември 2018 10 January 2019

Во месец декември 2018 година регистрирани се 6 инциденти на насилство од омраза, и во сите мотив била етничката припадност и се инволвирани малолетни лица.

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишува како криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата од омраза. 

Месечникот за криминалот од омраза за декември 2018 година може да го преземете на следниов линк 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-en Normal___________ang Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-en Normal_banner-program-en