Corner Raporte

Месечник за криминалот од омраза за месец април 2018 година 31 Maj 2018

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишува како  криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата од омраза. Месечникот за криминалот од омраза за април 2018 година можете да го преземете на следниов линк 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57