Corner Извештаи

Инфографик за состојбата на лицата со физичка попреченост 29 Ноември 2017

Инфографикот за состојбата на лицата со физичка попреченост содржи податоци кои ја отсликуваат состојбата на лицата со физичка попреченост во неколку области: социјална заштита, здравствена заштита, образование, вработување и квалитет на живот, како и податоци за поднесени претставки и утврдена дискриминација по основ на попреченост од страна на Комисијата за заштита од дискриминација. Инфографикот е изработен во рамки на проектот ,,Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различности" кој Хелсиншкиот комитет за човекови права го спроведува со поддршка од Британската амбасада во Македонија. 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo