Corner Извештаи

Прв квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК 08 Март 2017

Овој прв квартален извештај  се однесува на работата на АВМУ и на АЕК во периодот октомври – декември 2016 година и е подготвен врз основа на „Мониторинг-матрицата за работата на АВМУ и АЕК“,1 креирана во консултација со двете регулаторни тела и објавена во јануари 2017 година. Методологијата за мониторинг ги зема предвид спецификите на двете регулаторни тела и ја следи нивната работа од аспект на транспарентноста и отчетноста, ефикасноста и независноста, перформансите и извршувањето и на јавниот интерес.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo