Corner Извештаи

Посебен извештај: Посета на Специјалниот завод во Демир Капија 27 Јуни 2016

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија согласно стратешката определба и долго воспоставената пракса за посета на затоврените институции во Република Македонија, изврши посета на ЈУ Специјален завод - Демир Капија. Посетата беше остварена во февруари 2016 година, по претходно одобрение на Министерството за труд и социјална политика. Целта на посетата беше утврдување на фактичката состојба на условите и остварувањето на основните човекови права нa лицата со интелектуална попреченост кои се сместени во оваа установа, а кои поради нивната ранлива состојба претставуваат чувствителна категорија на граѓани и имаат право и на посебни права во зависност од нивните посебни потреби. Овој извештај е фокусиран на состојбите со капацитетот, кадровската организација на установата, условите за живот, хигиена, сместување на штитениците, третманот и грижата на штитениците, здравствената заштита, програмските содржини и активности и контактите со надворешниот свет на штитениците.

Извештајот можете да го преземете на следниов ЛИНК 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo