ноември 2, 2016

2003 2002 CornerИЗВЕШТАИ Состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово за периодот 24.10.2016 – 30.10.2016 година

Неделниот извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово ги опфаќа темите: Просторни капацитети и услови во кампот, Институционално постапување, состојбата во Прифатните центри и Нерегуларната миграција, за периодот 24.10.2016 – 30.10.2016 година.

Документи