Corner Извештаи

Финансиски извештај 2011 01 Мај 2012

Во Финансиски извештај на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија за буџетската 2011 година се содржани Извештајот на независните ревизори, биланс на приходи и расходи, биланс на состојба и белешки кон финансиските извештаи. 

Финансискиот извештај можете да го превземете на следниов линк.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo