Corner Публикации

Стандардни правила за еднакви можности за хендикепираните лица 01 Јуни 2000

СОДРЖИНА:

1. Историјат и актуелни проблеми

2. Претходна интернационална акција

3. Кон стандардните правила

4. Цел и содржина на Стандардните правила за изедначување на можностите за инвалидизираните лица

5. Фундаментални концепти во политиката за инвалидност


Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo