Corner Publications

Прирачник за набљудување 01 June 2001

СОДРЖИНА 

1. Вовед во концептот за човекови права

(Виктор Осиатински)

2. Национални механизми за заштита на човековите права

(Лезек Гарлицки, Марек Новицки и Андржеј Рзеплински)

3. Набљудување на човековите права

Општи принципи за набљудување на човековите права

(Марек Новицки)

Набљудување на однесувањето на полицијата 

(Ренате Вебер)

Набљудување на условите во затворите

(Андржеј Рзеплински)

Набљудување на слободата на изразување

(Јухаини Кортеинен)

Набљудување на избори

(Аге Борхгревинк и Каре Волан)

Набљудување на судења: законски стандарди и пракса

(Јелена Пејиќ)

Меѓународно хуманитарно право и човекови права

(Роб Дроуен)


Twitter Facebook
Normal_banner-free-en Normal___________ang Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-en Normal_banner-program-en