Corner Публикации

Предлог механизам за зајакнување на системот на надворешна контрола 01 Декември 2007

СОДРЖИНА

I Вид на предлогот

II Основи за предлагање на механизмот

III Оцена на состојбите во областа што треба да се уреди

IV Цели кои треба да се постигнат со предлогот

V Финансиски средства за спроведување на предлогот

VI Заклучок

VII Содржина на предлогот

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo