Corner Проекти

Проекти 2008 15 Декември 2008

Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеEUR
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет
Јуни 2008
Мај 2009
45000
Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски хелсиншки комитетЈануари
Декември 2008
70000
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ
Јануари
Декември 2008
19380
Промоција на механизми за еднакви можности на локално ниво во Бугарија, Македонија и Војводина, Србија
Бугарска фондација за родови истражувања
Октомври 2007
Октомври 2008
10400
Подобрување на информираноста за работата на комитетот и  за човековите права
Национална фондација за демократијаОктомври 2007
Октомври 2008
32000

Интерншип програма

Амбасада на САД во Македонија
Октомври  2007
Октомври 2008
19950
Втор дел од регионалната програма за човекови права
Институт Раул Валенбер, Шведска
Март
Јуни 2008
20000
Школи за човекови права ( две)
Норвешки хелсиншки комитет
Јуни
Јули 2008
21000
Школи за човекови права ( две)
Норвешки хелсиншки комитет
Август 2008
21000


Заеднички проекти со Центарот за човекови права и разрешување на конфликти 


Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеЕУР

Училиште за толеранција

СИДА - Шведска агенција за соработка
Јануари 2007
Јуни 2008
135900
Промотивни активности за Училиште за толеранција
СИДА - Шведска агенција за соработка
Декември 2008
Февруари 2009
17000

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo