Corner Проекти

Проекти 2009 15 Декември 2009

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски Хелсиншки комитет

Јануари

Декември 2009

63400
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ

Јануари

Декември 2009

19000
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки Хелсиншки комитет

Јуни 2008

Мај 2009

45000
Проект на Младинската секција при МХК: Употребата на религиозните симболи во средните училишта
Норвешки Хелсиншки комитет

Декември 2008

Мај 2009

  4900
Втор дел од регионалната програма за човекови права
Институт Раул Валенбер, Шведска
Март

Јуни 2009
30000
Зајакнување на општествениот надзор во затворите во Бугарија и Македонија
ОСИ- Будимпешта преку Бугаркиот Хелсиншки Комитет

Февруари 2009

Јануари 2010

42000
Школи за човекови права - две
Норвешки Хелсиншки комитет
Јануари 2009
18500
Подготовка на брошура за Младинската секција
Норвешки Хелсиншки Комитет
Јануари 2009
    500
Настан за подигање на свеста на локално ниво и подготовка на информативни материјали
ARIADNET мрежа за борба против трговија со луѓе

Мај 2009


  4500

Школи за човекови права-две

Норвешки Хелсиншки комитет

Јуни 2009

22000
Етаблирање на мониторинг тело на граѓанското општество за набљудување на борбата против трговијата со луѓе во Македонија
Амбасада на САД во Македонија

Април 2009

Април 2010

18000
Младинска секција: Состанок со членовите нна секцијата од другите градови (вовед во пишување на проекти) 
Норвешки Хелсиншки комитет

Април 2009


    500
Младинска секција: Состанок со членовите на секцијата од другите градови
Норвешки Хелсиншки комитет

Мај 2009

    400 
Младинска секција: Печатење на брошури и маици
Норвешки Хелсиншки комитет

Март 2009

    900
Школа за човекови права
Швајцарска Амбасада во Скопје

Август 2009

10000 
Индикатори за мерење на дискриминација на локално ниво ( преку информација, едукација и развивање на индикатори)

ЕК- Програма Прогрес

Ноември 2009

Октомври 2010

82000

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo