Corner Проекти

Проекти 2011 15 Декември 2011

Наслов на проектот

Донатор

Времетраење

ЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош

Бранители на граѓанските права (поранешен Шведски Хелсиншки Комитет)

Јануари

Mај 2011

23000

Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура

УНВФТВ

Јануари

Декември 2011

13500

Школи за човекови права (две)

Норвешки Хелсиншки Комитет

Јуни 2011

20000

Поддршка на работата на Младинската секција

Норвешки Хелсиншки Комитет

Јануари 

Јуни 2011

  8000

Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од домасно насилство

УНВФТВ

Април 

Ноември 2011

  6000

Застапување на случаи на дискриминација

ЕРРЦ

2011

  1500

Мапирање на постоечки податоци за сексуално насилство врз жените

Европско женско лоби

Април 

Јуни 2011

  1000

Регионален проект: Процедури за идентификација на жртви на трафикинг

АРИАДНЕ мрежа против трафикинг

2011

  1250

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo