Corner Проекти

Проекти 2017 22 Септември 2017

Име на проект Донатор Времетраење Буџет
Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување Фондација Отворено општество - Македонија 01.02.2017 - 31.12.2017 49.992 USD
Институционален грант Цивика мобилитас Швајцарска Агенција за соработка и развој (преку МЦМС) 01.01.2017- 30.062018 3.000.000 МКД
Пристап до правда во Република Македонија Фондација отворено општество-Македонија 01.07.2017 -31.12.2017 5.483 USD
Институционален грант за ЛГБТИ Центар за поддршка Sigrid Rausing Trust 01.04.2015 - 31.03.2018 90 000 GBP
Проект на УСАИД за подобрување на статусот на ЛГБТИ луѓето USAID 26.09.2016 - 23.03.2018 299.976 USD
Подобрување и заштита на правата на мигрантите и барателите на азил во РМ Open Society Foundation 01.04.2017 - 31.03.2018 50.000 USD
Помош на рутата (бегалци) Европска Унијапреку Фондација Ана и Владе Дивац 01.12.2016 - 30.11.2018 169.245 EUR
Поддршка на граѓанското општество во креирањето на политики за социјална кохезија и разноликост Влада на Обединетото Кралство преку Британска амбасада во Скопје 01.08.2016 - 31.03.2018 179.000 GBP
Спречување на дискриминација и борба против криминалот и говорот од омраза Мисијата на ОБСЕ во Скопје 01.04.2017 - 31.12.2017 23.000 EUR
Мрежа 23 + Европска Унија преку Институт за Европска политика 01.01.2016 - 31.12.2017 72.000 EUR
Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo