Corner Raporte

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 May 2010

Prill 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Vazhdon diskriminimi i fëmijëve rome

1.2. Vallë a vlejnë në Maqedoni ligjet apo vullneti i pushtetmbajtësve?

1.3. Rasti Brodec: Ku u humb fletëparaqitja e parashtruar penale?

1.4. “Ngrohët”/”ftohët” me lejet për vizitë të burgjeve për Komitetin e Helsinkit 

1.5. Iniciativa për ngritjen e procedurës për vlerësimin e...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 April 2010

Mars 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Lojëra të rrezikshme (politike) rreth Gjykatës Kushtetuese, por edhe Kushtetutës 

1.2. Rasti i gjykatëses Violeta Duma dhe i Këshillit Gjyqësor 

1.3. OJQ dhe Evropa lehin, ligji kalon

1.4. Protokolli Fakultativ për vendosjen e procedurës për ankesa – Konventa për të drejtat e fëmijës  

1.5. Analiza e gjendjes me të...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 March 2010

Shkurt 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Ekspozimi në “shtyllën e turpit” edhe më tej merr hov.

1.2. Propozim – ligji për shoqata dhe fondacione.

1.3. Mos zbatimi efikas i ligjeve për të drejtat e pacientëve e rrezikojnë të drejtën e tyre për jetë!

1.4. Diskriminimi i të drejtave për besim dhe bindje fetare sipas Gjykatës Kushtetuese, nuk janë në kompetencat e saj?!

...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 February 2010

Dhjetor 2009 / Janar 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. “Bashkëpunimi dhe transparenca” e Qeverisë rreth ligjit për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi

1.2. Vallë a kalon liria e të shprehurit në gjuhë të urrejtjes kur është në pyetje kredibilitetin i Gjykatës Kushtetuese?

1.3. Raporti alternativ i organizatave joqeveritare përballë raporteve shtetërore për...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 December 2009

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE 

1.1. E drejta e besimit fetar – privilegj për bashkësitë e mëdha fetare! 

1.2. Segregacioni  i Romëve në shkollat fillore në Manastir

1.3. Propozim ligji për ndihmë juridike pa pagesë  

1.4. E drejta për protestë dhe shfaqja e sërishme e goditjes!

2. RASTE POLICORE DHE GJYQËSORE

2.1. Rasti Fatime Idris Masllar

3. SHKELJE TË TË...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 September 2009

Korrik/Gusht 2009

I. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1.            Marrëdhëniet ndëretnike si indikator.

1.2.            Kërcënimet për fjalën e thënë publikisht  janë gjithnjë e më të vrazhdëta. 

1.3.            Ministrin Manevski “as miza nuk e përshkon”. 

1.4.  ...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57