Corner Извештаи

Месечник за криминалот од омраза во декември, 2017 17 January 2018

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишува како криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата...

Состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово - декември, 2017 година 17 January 2018

Месечниот извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово кој ги опфаќа темите: просторни капацитети и услови во камповите, институционално постапување и нерегуларната миграција, за периодот 01.12.2017 – 31.12.2017 година, може да се преземе на следниов линк.

Гевгелија 

Во текот на декември, 2017 година состојбата во кампот е релативно непроменета во споредба со...

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за декември 2017 година 15 January 2018

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за декември 2017 година опфаќа теми од областите: Правосудство, Дискриминација, Говор на омраза, Полиција и следење на комуникации, Работнички права и Текстилни работнички. 

Месечниот извештај може да го преземете на следниов линк 

ПРАВОСУДСТВО

ПРЕЗЕНТИРАН ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТАТА НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА УВИД...

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒ декември, 2017 10 January 2018

Заштита на правата на мигрантите кои поминуваат низ Македонија и Србија

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на...

Состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово - ноември, 2017 година 28 December 2017

Месечниот извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово кој ги опфаќа темите: просторни капацитети и услови во камповите, институционално постапување и нерегуларната миграција, за периодот 01.11.2017 – 30.10.2017 година, може да се преземе на следниов линк.

Гевгелија 

Во текот на овој месец, бројот на бегалци кои престојуваат во кампот не надмина 20. Забележани се...

Месечен информатор за дискриминација - ноември 2017 22 December 2017

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Заштита од дискриминација“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на месечни информатори кои имаат за цел да ја информираат јавноста за бројот и видот на регистрирани случаи на дискриминација во земјата на месечно ниво, поведени постапки за заштита...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo