Corner Извештаи

Годишен извештај за 2017- Правата на бегалците, мигрантите и барателите на азил во Република Македонија 17 April 2018

Во рамките на проектот „Помош на рутата – обезбедување заштита на бегалците и мигрантите што транзитираат низ Македонија и Србија“, поддржан од Европската Унија, а имплементиран од страна на Фондацијата „Ана и Владе Дивац“ од Србија, во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Новосадскиот хуманитарен центар и Здружението на самарјански...

Состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово - март, 2018 година 12 April 2018

Месечниот извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово кој ги опфаќа темите: просторни капацитети и услови во камповите, институционално постапување и нерегуларната миграција, за периодот 01.03.2018 – 31.03.2018 година, може да се преземе на следниов линк.

Гевгелија 

Состојбата во ПТЦ Винојуг, Гевгелија е релативно мирна и стабилна во текот на март, 2018 година....

Мрежа 23 го објави Извештајот во сенка за Поглавјето 23 12 April 2018

Извештајот во сенка за Поглавјето 23 ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Всушност, ова е трет извештај во сенка што го објaвува „Мрежа 23“. Претходните два извештаи се однесуваа на периодот октомври 2014 – јули 2015 и јули 2015 година – април 2016...

Инфографик за обезбедена правна помош во случаи на дискриминација 28 March 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство го спроведува проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и диверзитет“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да ја информираат јавноста за пријавените случаи на дискриминација од страна на...

Извештај за обезбедена правна помош во периодот август 2016 – јануари 2018 27 March 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија (МХК) го имплементира проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите“, чија цел е да обезбеди информации базирани врз докази и да ја подигне јавната свест за одредени ранливи и маргинализирани групи, и на тој начин да придонесе за подобрувањето на социјалната и правната заштита на...

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за февруари 2018 19 March 2018

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за февруари 2018 година опфаќа теми од областите: Правосудство, Дискриминација, Говор на омраза, Семејно насилство, Полиција, Законодавство и Текстилни работнички.

Месечниот извештај може да го преземете на следниов линк.

ПРАВОСУДСТВО

ИЗГОТВЕНИ КОМЕНТАРИ КОН ПРЕДЛОГ-ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Во текот...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo