Corner Извештаи

Инфографик за состојбата со жените во руралните средини 09 March 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство го спроведува проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и диверзитет“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да ја информираат јавноста за состојбата со жените во руралните средини и тоа...

Состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово - февруари, 2018 година 09 March 2018

Месечниот извештај за состојбата на граничните премини Гевгелија и Куманово кој ги опфаќа темите: просторни капацитети и услови во камповите, институционално постапување и нерегуларната миграција, за периодот 01.02.2018 – 28.02.2018 година, може да се преземе на следниов линк.

 Гевгелија

Состојбата во ПТЦ Винојуг, Гевгелија во текот на февруари, 2018 година беше подинамична за разлика...

Годишник за криминалот од омраза за 2017 година 26 February 2018

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишува како криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата...

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒ јануари, 2018 16 February 2018

Заштита на правата на мигрантите кои поминуваат низ Македонија и Србија

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на...

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за јануари 2018 година 12 February 2018

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јануари 2018 година опфаќа теми од областите: Дискриминација, Говор на омраза, Родово базирано насилство, Полиција, Работнички права и Текстилни работнички.

Месечниот извештај може да го преземете на следниов линк 

ДИСКРИМИНАЦИЈА

Дискриминацијата во огласите за вработување продолжува

Во минатото Хелсиншкиот...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo