Corner Извештаи

Квартален извештај (април - јуни 2013) 29 July 2013

Кварталниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за периодот април - јуни 2013 година ги опфаќа темите: Локални избори 2013: Повреди на избирачко право, Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид, Повреди на право на здружување и насилни протести, Лустрација, Заштита на пациенти, Полициска тортура во Охрид, Полициско малтретирање...

Годишен извештај за човековите права во Република Македонија во 2012 26 June 2013

Соодветно на својата мисија да врши мониторинг на состојбите со човековите права и слободи во РМ, Хелсиншкиот комитет секоја година објавува Годишен извештај во кој ги изнесува своите ставови и мислења по однос на сите области во кои човековите права и слободи биле засегнати. Извештајот за 2012 година претставува воедно и сублимат на работата на Комитетот во текот на целата година од аспект на...

Месечен извештај - март 2013 29 April 2013

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за март 2013 година ги опфаќа темите: Повреда на избирачкото право за време на Локалните избори 2013 година, Насилни протести од етнички карактер, Уставниот суд го одолговлекува донесувањето на одлука за лустрацијата, Дискриминација над Ромите во „Скопје Сити Мол“, Поплака за тортура во притворското одделение на...

Месечен извештај - февруари 2013 31 March 2013

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за февруари 2013 година ги опфаќа темите: Уставниот суд не ја заштити автономијата на универзитетот; Избор на судии и јавни обвинители – опасност од дефицит на кадри во правосудството; Предлог на закон за правосудниот испит; Повреда на правото на судење во разумен рок; Случај Виктор Краљевски –...

Финансиски извештај 2012 15 March 2013

Хелсиншкиот комитет за човекови права, во согласност со член 23, став 1, алинеја 2 и член 53 став 2 и 3 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), го објавува својот Финансиски извештај за 2012 година. 

Финансискиот извештај можете да го преземете на следниов линк 

Месечен извештај - јануари 2013 01 March 2013

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јануари 2013 година ги опфаќа темите: Народен правобранител; Граѓанска иницијатива „АМАН“; Говор на омраза; Дискриминација на Бошњаци, членови на совети на политички партии, притворени лица и Ромите во образовниот систем. 

Месечниот извештај можете да го превземете на следниов линк 


Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo