Corner Извештаи

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за јуни и јули 2018 година 16 August 2018

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јуни и јули 2018 година, опфаќа теми од областите: дискриминација, говор на омраза, дела од омраза, семејно насилство, социјални права, работнички права и ЛГБТИ. 

Месечниот извештај може да го преземете на следниов линк 

Месечен информатор за дискриминација - јули 2018 11 August 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Промоција на толеранцијата и недискриминацијата“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на месечни информатори кои имаат за цел да ја информираат јавноста за бројот и видот на регистрирани случаи на дискриминација во земјата на месечно ниво,...

Годишен информатор за дискриминација за 2017 година 25 July 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Промоција на толеранцијата и недискриминацијата“. Една од активностите во рамките на овој проект е подготовка на Годишен информатор за дискриминација за 2017 година кој ги претставува збирните податоци добиени од здруженијата на граѓани за регистрираните случаи на нееднаков...

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2017 година 19 July 2018

  • Овој извештај е резултат на проектот „Превенција од дискриминација и спраување со
  • криминалот од омраза и говорот на омраза“, кој беше финансиски поддржан од Мисијата на
  • ОБСЕ во Скопје, а спроведен во периодот помеѓу 1 јануари и 31 декември 2017 година. Проектот имаше цел да се занимава со прашањето за делата од омраза и говорот на омраза преку унапредено законодавство, подигнување на јавната...

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒ jуни 2018 17 July 2018

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“.

Целосниот извештај може да го преземете на...

Месечен информатор за дискриминација - јуни 2018 15 July 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Промоција на толеранцијата и недискриминацијата“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на месечни информатори кои имаат за цел да ја информираат јавноста за бројот и видот на регистрирани случаи на дискриминација во земјата на месечно ниво,...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo