Corner Извештаи

Месечник за криминалот од омраза - април 2019 17 June 2019

Во месечникот за април 2019 година регистрирани се 30 инциденти предизвикани од омраза, од кои 21 се сторени поради етничка припадност, 7 поради политичка припадност, за еден инцидент причина е религијата, а еден е предизвикан поради боја на кожа на жртвите. Повторно значителен дел од инволвираните лица како сторители и/или жртви се деца (лица под 18 години). 

Мисијата на ОБСЕ во Скопје го...

Месечен информатор за дискриминација - април 2019 13 June 2019

Хелсиншкиот комитет за човекови права во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Промоција на толеранцијата и недискриминацијата“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на месечни информатори кои имаат за цел да ја информираат јавноста за бројот и видот на регистрирани случаи на дискриминација во земјата на месечно ниво, поведени постапки за заштита...

Месечен информатор за дискриминација - март 2019 27 May 2019

Хелсиншкиот комитет за човекови права во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Промоција на толеранцијата и недискриминацијата“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на месечни информатори кои имаат за цел да ја информираат јавноста за бројот и видот на регистрирани случаи на дискриминација во земјата на месечно ниво, поведени постапки за заштита...

Извештај во сенка за Поглавјето 23 за периодот јуни 2018 - март 2019 година 09 May 2019

Овој извештај во сенка  е направен во рамките на проектот „Мрежа 23 – Вмрежување за влијание (NETWIT 23)“ што го имплементираат Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права, а е финансирaн од Балканскиот фонд за демократија и Амбасадата на кралството Норвешка во Белград.

Извештајот ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и...

Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари - март 2019 17 April 2019

Во периодот од јануари до март 2019 година беа изготвени 11 барања за вонреден инспекциски надзор и беа дадени 52 правни советувања. Ова се дел од податоците содржани во Инфографикот за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, кој е достапен на следниот линк 

Информаторот е изготвен во рамки на проектот ,,Правно зајакнување на текстилните работнички...

Месечник за криминалот од омраза - март 2019 16 April 2019

Во март 2019 година регистрирани се 17 инциденти од омраза, од кои еден е поради верска припадност и религија, а сите останати се сторени поради етничка припадност. Најголемиот број се случиле во Скопје и околината, два инциденти имало во Тетово и еден во Гостивар. Во значителен дел од регистрираните случаи, жртви биле деца и лица до 25 години, а најмалата жртва е на десетгодишна...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo