Corner Проекти

Проекти 2010 15 December 2010

Име на проектот

Донатор

Времетраење

ЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од домасно насилство

УНИФЕМ

Јуни 2010
Февруари  2011                

  5000

Компаративна и физибилити студија за пробација во Македонија

Британска амбасада

Септември 2010

Jуни 2011

21420

Подготовка и тестирање на...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo