Corner Проекти

Проекти 2009 15 December 2009

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски Хелсиншки комитет

Јануари

Декември 2009

63400
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ

Јануари

Декември 2009

19000
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки Хелсиншки комитет

Јуни 2008

Мај 2009

45000
Проект на Младинската...
Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo