Corner Проекти

Проекти 2008 15 December 2008

Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеEUR
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет
Јуни 2008
Мај 2009
45000
Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски хелсиншки комитетЈануари
Декември 2008
70000
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ
Јануари
Декември 2008
19380
Промоција на механизми за...
Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo