Corner Проекти

Проекти 2007 15 December 2007

Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеЕУР
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет
Јануари Декември 2007
29000
Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски Хелсиншки комитет

Јануари Декември 2007

86950
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ

Јануари Декември 2007

24150
Промоција на...
Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo