Corner Проекти

Проекти 2006 15 December 2006

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија

Норвешки Хелсиншки Комитет

Јануари Декември 2006

36500

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош

Шведски Хелсиншки Комитет
Јануари Декември 2006
86800

Школи за човекови права

Норвешки Хелсиншки Комитет / ОБСЕ
Јануари Декември 2006
32800

Промоција на механизми за еднакви...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo