Corner Проекти

Проекти 2010 15 December 2010

Име на проектот

Донатор

Времетраење

ЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од домасно насилство

УНИФЕМ

Јуни 2010
Февруари  2011                

  5000

Компаративна и физибилити студија за пробација во Македонија

Британска амбасада

Септември 2010

Jуни 2011

21420

Подготовка и тестирање на...

Проекти 2009 15 December 2009

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски Хелсиншки комитет

Јануари

Декември 2009

63400
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ

Јануари

Декември 2009

19000
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки Хелсиншки комитет

Јуни 2008

Мај 2009

45000
Проект на Младинската...

Проекти 2008 15 December 2008

Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеEUR
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет
Јуни 2008
Мај 2009
45000
Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски хелсиншки комитетЈануари
Декември 2008
70000
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ
Јануари
Декември 2008
19380
Промоција на механизми за...

Проекти 2007 15 December 2007

Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеЕУР
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет
Јануари Декември 2007
29000
Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски Хелсиншки комитет

Јануари Декември 2007

86950
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ

Јануари Декември 2007

24150
Промоција на...

Проекти 2006 15 December 2006

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија

Норвешки Хелсиншки Комитет

Јануари Декември 2006

36500

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош

Шведски Хелсиншки Комитет
Јануари Декември 2006
86800

Школи за човекови права

Норвешки Хелсиншки Комитет / ОБСЕ
Јануари Декември 2006
32800

Промоција на механизми за еднакви...

Проекти 2005 15 December 2005

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР

Набљудување и известување за прекршувањата на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет

Јануари Декември 2005


12000
Правници за човекови права - бесплатна правна помош

Шведски хелсиншки комитет

Јануари Декември 2005
12000
Подготовка и промоција на закон за не-дискриминација
Шведски хелсиншки комитет

Декември 2004 Јуни...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo