Corner Кёshilli mbikqyrës

Кёshilli mbikqyrës

Anëtarë të kёshillit mbikqyrës të Komitetit I Helsinkit për të drejtat e njeriut i Republikës së Maqedonisë

1. Dzelal Hodzic

2. Iskra Geshovska

3. Samoil Filipovski

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57