Corner Судство

ГЕМ против Зоран Ставрески 31 January 2014

Основен суд Скопје 2, судница 3

Број на предмет: П4-90/13а

Судии: Совет од 3 судии, претседател на советот Јованка Спировска Панова

Тужители: Граѓани за европска Македонија- Владимир Милчин и други 

Полномошник на тужителите: Филип Медарски

Тужен: Зоран Ставревски

Полномошник на тужениот: Никола Додевски

Набљудувани рочишта: 

13.11.2013

Денешното рочиште започна во 09.30 часот, на кое беа...

Неделковски против Трајановски и Сеуловска 15 January 2014

Основен суд Скопје 2, Скопје

Број на предмет: П4 – 99/13 а 

Судија: Јованка Спировска Панова

Тужител: Миленко Неделковски

Тужени: Жарко Трајаноски, Билјана Секуловска

Опис на предметот:

Се работи за поднесена тужба за утврдување на навреда и клевета, со изјава дадена на 16.05.2010 г. на вечерните вести на тогашната национална телевизија А1, од страна на првотужениот Жарко Трајаноски. Во...

Мијалков против Костова 19 December 2013

Предмет: Клевета

Основен суд Скопје 2, Скопје

Број на предмет: П4-30/13а

Судија: Јованка Спировска Панова

Тужител: Сашо Мијалков од Скопје

Тужени: Друштво за новинско издавачка дејност ФОКУС ПРЕС ДОО Скопје

Јадранка Костова од Скопје (Главен уредник во неделникот Фокус)

Владо Апостолов од Скопје (вработен во Фокус како новинар)

Игор Илиевски од Скопје (Поранешен Амбасадор на РМ во Чешка)

Опис на...

Хасуми Б. против Брајановски В. 28 November 2013

Денешното рочиште започна во 12.40 часот, на кое беа присутни прв.тужител Хасуми Бирхан со полномошник адвокат Гене Младеновски  обвинетиот Владо Брајановски со бранител адвокат Оливера Дацевска.

Судот констатира дека на ден 11.11.2013 година е доставен прекршочниот предмет против Владо Брајановски.

Поради проток на законскиот рок од 60 дена, постапката поцна одново.

Судот го отстрани Хасуми...

Ангелов Г. против Велкоски Н. 28 November 2013

Денешното рочиште иако беше закажано за 12.30 мин, започна во 13.35 часот, на кое беа присутни прв.тужител Горан Ангелов со бранител Атанас Аврамовски, обвинетиот Наум Веколски со бранител адвокат Весна Јовановска. Пристуни беа и сведоците Димитар Тодоровски и Христина Лозановска.

Продолжение на доказна постапка.

Пред судот пристапи сведокот Димитар Тодоровски. Од судницата беше привремено...

Вангелови против Општина Зелениково 20 November 2013

Денешното рочиште започна во 12,15 часот, на кое беа присутни пол.на тужителот, адвокат Боро Тасевски, за првотужениот о.Зелениково – адвокат Весна Мирјановска, за второтужен ЕВН – адвкоат Елена Тасевска.

Пол. на тужителот наведе дека, останува кон предлогот доставен во поднесокот.

Пол. на првотужениот наведе дека, по однос на предлогот за медијација постапката е во поодмината фаза. Основот не е...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo