Corner Судство

13-та Седница на Уставниот суд на РМ 13 May 2015

На 13.05.2015 година, со почеток од 09:00 часот, се одржа тринаесетта седница на Уставниот суд, на која присуствуваа претставници на Хелсиншкиот комитет во рамки на проектот „Надгледување на работата на Уставниот суд и процена на неговиот капацитет да постапува по уставни жалби“. За време на седницата, Уставниот суд не расправаше во полн состав од 9 судии. Отсутна беше судијката Наташа...

11-та Седница на Уставниот суд на РМ 08 April 2015

На 08.04.2015 година, со почеток од 09:00 часот, се одржа единаесетта седница на Уставниот суд, на која присуствуваа претставници на Хелсиншкиот комитет во рамки на проектот „Надгледување на работата на Уставниот суд и процена на неговиот капацитет да постапува по уставни жалби“. За време на седницата, Уставниот суд расправаше во полн состав од 9 судии по следниов

Дневен ред

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА...

10-та Седница на Уставниот суд на РМ 01 April 2015

На 01.04.2015 година, со почеток од 09:10 часот, се одржа десетата седница на Уставниот суд, на која присуствуваа претставници на Хелсиншкиот комитет во рамки на проектот „Надгледување на работата на Уставниот суд и процена на неговиот капацитет да постапува по уставни жалби“ - Неда Чаловска и Воислав Стојановски. За време на седницата, Уставниот суд расправаше во полн состав од 9 судии по...

9-та Седница на Уставниот суд на РМ 25 March 2015

На 25.03.2015 година, со почеток од 09:10 часот, се одржа деветтата седница на Уставниот суд, на која присуствуваа претставници на Хелсиншкиот комитет во рамки на проектот „Надгледување на работата на Уставниот суд и процена на неговиот капацитет да постапува по уставни жалби“. За време на седницата, Уставниот суд расправаше во полн состав од 9 судии по следниов

Дневен ред

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА...

Народот против Т.Ф. 03 July 2014

Основен Суд Кочани    

12.06.2014    

Предмет К.бр.35/09      

Предмет на кривично дело : Измама      

Обвинети : Томе и Лена Филипови    

ЈО : Снежана Зафировска        

Судија : Катерина Цоневска ( Претседател на судски совет)      

Основната јавна обвинителка изврши прецизирање на диспозитивот на...

Н.Г. против З.З. 03 July 2014

Известување за судење Груевски – Заев П4 742/14 од 19.06.2014 година, Основен суд Скопје 2 – Скопје

По барање на полномошниците на тужениот за тонско снимање на судењето, судијата одобрува тонско снимање. Од страна на тужителот присутен е полномошник адвокат Никола Додевски, тужителот Никола Груевски не е присутен лично. Од страна на тужениот присутни се тужениот лично и неговите шест...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo