Corner Соопштенија

Повик за подготовка на анализа за степенот на сатисфакција на граѓаните од ефикасноста на механизмите за заштита на работничките права 23 August 2018

Општи информации

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот „Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Македонија“ објавува повик за изработка на анализа за степенот на сатисфакција на граѓаните од ефикасноста на механизмите за заштита на работничките права. Анализата ќе биде заснована на законската рамка,...

Барање за доставување понуди за изработка и дизајн на веб страница 21 August 2018

Општи информации

Во рамки на проектот „General monitoring of the protection of women’s rights“ што го спроведува Хелсиншки Комитет на човекови права на Република Македонија со поддршка од Фондацијата Kvinna til Kvinna, предвидени се средства за:

  • - Изработка и дизајн на веб-страница
  • - Обезбедување на домен и хостинг на веб-страницата во период од една година по започнување со работа на...

Оглас за ангажирање проектен(а) координатор(ка) 20 August 2018

Шифра на огласот: PS-08/2018

Работно место: Проектен(а) координатор(ка)

Краен рок: најдоцна до 27-ми август 2018 год., 23:59 часот

Адреса за поднесување документација: helkom@mhc.org.mk

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е здружение формирано во 1994 година, чија мисија е заштита и унапредување на човековите права и слободи гарантирани со Уставот на РМ и меѓународните...

Оглас за ангажирање на две/двајца правни советнички/ници 16 August 2018

Шифра на огласот: JPS-08/2018

Работно место: Правни советници(чки)

Краен рок: најдоцна до 22 август 2018 година, 23:59 часот

Адреса за поднесување документација: helkom@mhc.org.mk

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија објавува оглас за ангажирање на две/двајца правни советници(чки)

Опис и работни задачи:

  • -Учествува во давање бесплатна правна помош;
  • -Го следи текот на...

Месечник за криминалoт од омраза за месец јули 2018 15 August 2018

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишува како криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата...

Утврдено неисплаќање на прекувремена работа во конфекција во Ресен 07 August 2018

По поднесено барање за вонреден инспекциски надзор од страна на Хелсиншкиот комитет, Државниот инспекторат за труд - ПЕ Ресен, утврди недостатоци и неправилности во работењето на текстилната фабрика ХАТЕКС ДОО Ресен, во поглед на неплатена прекувремена работа. Во донесеното решение по извршениот инспекциски надзор, Државниот инспекторат за труд - ПЕ Ресен, утврдил дека во спомената фабрика се...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo