Corner Соопштенија

Правно мислење за најавата дека невакцинираните деца нема да се примаат во училиштe 15 May 2019

Законската регулатива во Република Северна Македонија налага задолжителна вакцинација против туберкулоза, дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, мали сипаници, црвенка, заушки, хемофилус, инфлуенца тип Б (ХИБ) и вирусен хепатитис Б за сите лица од определена возраст.[1] Во таа линија, член 67 точка 6 од Законот за заштита на населението предвидува дека ќе се изрече глоба во износ...

Повик за ангажман на обучувач/ка за Истанбулска конвенција 14 May 2019

Нарачател: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Проект: Елиминација на родова нееднаквост преку институционални и дигитални интервенции 

Донатор: Kvinna till Kvinna

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија од јануари 2019 година го спроведува проектот “Елиминација на родова нееднаквост преку интервенции на институционални и...

Повик за ангажман на експерт/ка за имплементација на компонента за Истанбулската конвенција 13 May 2019

Нарачател: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Проект: Елиминација на родова нееднаквост преку институционални и дигитални интервенции 

Донатор: Kvinna till Kvinna

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија од јануари 2019 година го спроведува проектот “Елиминација на родова нееднаквост преку интервенции на институционални и...

КЗД утврди дискриминација врз основа на пол во оглас за вработување 09 May 2019

Постапувајќи по претставка на Хелсиншкиот комитет за човекови права, Комисијата за заштита од дискриминација утврди директна дискриминација врз основа на пол од страна на Олимписки базен ,,Центар’’ во Скопје кон потенцијални кандидати за добивање на работен ангажман. Претставката, која што Комитетот ја поднесе до КЗД во март годинава, се однесува на оглас за вработување, објавен...

Повик за ангажман на двајца експерти за подготовка на методологија за тренинг на обучувачи при Центарот за обука во МВР 03 May 2019

Нарачател: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Проект: Зајакнување на механизмите на заштита против говорот на омраза

Донатор: National Endowment for Democracy (NED)


I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, од октомври 2018 година, го спроведува проектот “Зајакнување на механизмите на заштита против говорот на омраза” финансиран од...

Повик за ангажман на експерт/ка за подготовка на методологија и обука за говор на омраза 02 May 2019

Нарачател: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Проект: Зајакнување на механизмите на заштита против говорот на омраза

Донатор: National Endowment for Democracy (NED)

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, од октомври 2018 година, го спроведува проектот “Зајакнување на механизмите на заштита против говорот на омраза” финансиран од...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo